Zajęcia

Zajęcia prowadzone są w okresie wrzesień-czerwiec w trzech cyklach: jesienny, zimowy i wiosenny. Każdy cykl trwa 12 tygodni.

Spotkania odbywają się 1 x w tygodniu.

Jednostka lekcyjna trwa 30 min w grupach rodziców z dziećmi do lat 2,5

W grupach dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzieży i dorosłych – jednostka lekcyjna trwa 45 min.

Liczebność uczestników w grupie przypadająca na jednego instruktora – max 6-7 osób.

Zajęcia odbywają się zgodnie z następującym terminarzem

Zapisy i zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach rozpoczynających się w cyklu jesiennym (wrzesień-listopad) jest dokonanie przedpłaty wynoszącej 100 zł w miesiącu czerwcu. Pozostałą część opłaty należy uiścić najpóźniej na drugiej jednostce lekcyjnej cyklu jesiennego. Nie dokonanie wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z zajęć, skreślenie z listy uczestników bez zwrotu przedpłaty.
 2. Osoby, dopisane do już utworzonych grup (w ramach wolnych miejsc), wnoszą pełną opłatę przed pierwszymi zajęciami. Dotyczy to także powstających grup w cyklu zimowym i wiosennym.
 3. Warunkiem uczestnictwa w kolejnych cyklach (zimowym i wiosennym) jest dokonanie wpłaty najpóźniej na 11 jednostce lekcyjnej kończącego się cyklu tj. 2 tygodnie przed rozpoczęciem następnego cyklu zajęć.
 4. „FARIASZKA” nie dokonuje zwrotów wpłaty za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu nieobecności na 1-2 jednostkach lekcyjnych w cyklu zajęć.
 5. „FARIASZKA” dokonuje zwrotu należności w przypadku zgłoszonej i usprawiedliwionej nieobecności (np. choroba) trwającej kolejne 3 jednostki lekcyjne w cyklu. Kwota należności za ten okres zostaje pomniejszona o opłaty manipulacyjne, opłaty poniesione z tytułu wynajmu basenu itp. Wysokość tej kwoty jest równa opłacie za jedną jednostkę lekcyjną i może być zwrócona w formie gotówki, bądź zaliczona na poczet wpłaty w kolejnym cyklu.
 6. „FARIASZKA” nie zwraca wpłaconych należności za niewykorzystane i nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.
 7. FARIASZKA” informuje, że nie ma możliwości odrabiania opuszczonych zajęć.
 8. Usprawiedliwianie nieobecności odbywa się poprzez wysłanie SMS-a na nr tel. 601 288 408 z podaniem: imienia i nazwiska uczestnika zajęć, godziny zajęć i zaznaczeniem miejsca zajęć ( Wrocław lub Jelcz).
 9. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w trakcie trwania cyklu zajęć „FARIASZKA” zwraca 50% należności za pozostałe niewykorzystane zajęcia. Rozliczenie nastąpi od momentu zgłoszenia.
 10. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie), „FARIASZKA” zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.
 11. „FARIASZKA” zastrzega sobie prawo zmiany godzin zajęć po każdym cyklu, w sytuacji gdy liczba uczestników na kolejnym cyklu zmniejsza się w grupie o 40-50%. Następstwem tego będzie łączenie grup realizujących dalszy program zajęć.
 12. Przed rozpoczęciem zajęć, rodzic lub prawny opiekun dziecka podpisuje oświadczenie, że dziecko nie ma przeciw wskazań do uczestniczenia w zajęciach w wodzie.
 13. Dzieci do 3 lat obowiązują specjalne pielucho-majtki do pływania.
 14. Wszystkich uczestników zajęć obowiązują regulaminy i przepisy obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
 15. Wszystkie rozliczenia finansowe dokonywane są w terminie do 1 miesiąca po zakończonym cyklu.
 16. Zajęć  oznaczonych jako „promocyjne” nie dotyczą zwroty za niewykorzystane zajęcia. Także te zajęcia nie są wliczane do zniżki kolejnej osoby z rodziny.
 17. Dokonanie wpłaty za zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016/17

Zapisy, w miarę wolnych miejsc  na zajęcia rozpoczynające się we wrześniu 2017 r, przyjmujemy telefonicznie  601 288 408   w godz, 10-18.

 

Jelcz Laskowice –    Basen Jelcz Laskowice ul. Basenowa 2

Wrocław          –       Basen  Przychodni Pulsantis Wrocław ul.Ostrowskiego 3

Wrocław       –          Basen SP 46 ul. Ścinawska 21

 

 

Film

ZAJĘCIA DLA NIEMOWLAKÓW !!!!!!!!!!!!!

UWAGA,  UWAGA  !!!!!!!!!! PROMOCJA!!!!!

Zajęcia dla niemowlaków / do 12 -go miesiąca życia włącznie/

Koszt 3 miesięcznego cyklu zajęć tj. 12 spotkań po 30 minut to  tylko    340 zł

 

                            Z A P R A S Z A M Y

 

Ramowy program zajęć dla rodziców z dziećmi od 3 miesiąca życia do 3 lat

I KROK (od 3 m-ca do 1 roku życia)

 1. Oswojenie z wodą
 2. Ćwiczenia stymulujące rozwój inteligencji ruchowej dziecka
 3. Leżenie na brzuszku i plecach w wodzie z pomocą rodziców
 4. Zanurzanie pod wodą
 5. Ćwiczenia przygotowujące do skoków z brzegu basenu do wody

II KROK (od 1 do 2 lat)

 1. Samodzielne leżenie na brzuszku i plecach w wodzie z przyborami
 2. Samodzielne poruszanie się na brzuszku i plecach w wodzie z przyborami
 3. Samodzielne skoki z brzegu basenu do wody

III KROK (2-3 lat)

 1. Samodzielne leżenie w wodzie na piersiach i grzbiecie
 2. Samodzielne pływanie nogami na piersiach i grzbiecie
 3. Samodzielne skoki do wody z brzegu basenu
 4. Próby nurkowania

Ramowy program podstawowej nauki pływania

 1. Wstępna adaptacja do środowiska wodnego
 2. Nauka wydechu do wody
 3. Nauka wyczuwania wyporu wody
 4. Nauka leżenia na piersiach
 5. Nauka leżenia na grzbiecie
 6. Nauka poślizgu na piersiach i grzbiecie
 7. Nauka naprzemianstronnej pracy nóg na piersiach i grzbiecie
 8. Nauka elementarnej pracy rąk na piersiach i grzbiecie
 9. Nauka koordynacji pracy ramion z oddechem w pływaniu na piersiach i grzbiecie
 10. Nauka skoku na nogi do wody
 11. Doskonalenie pływania kraulem na piersiach- przepływanie coraz dłuższych odcinków
 12. Doskonalenie pływania na grzbiecie- przepływanie coraz dłuższych odcinków
 13. Nauka wślizgów do wody z brzegu basenu
 14. Nauka skoku na główkę

Ramowy program nauki pływnia sportowego

Obejmuje styl dowolny, grzbietowy, klasyczny i motylkowy

 1. Nauka pracy nóg i ramion
 2. Koordynacja pracy rąk z oddechem
 3. Koordynacja pracy rąk i nóg
 4. Doskonalenie techniki pływania
 5. Nauka i doskonalenie nawrotu do stylu
 6. Nauka i doskonalenie skoku startowego do stylu
 7. Kształtowanie wydolności i wytrzymałości pływackiej organizmu

Wrocław

ZAJĘCIA     WROCŁAW Cena
Jeden cykl zajęć (12 spotkań) 370 zł od osoby
Zniżka dla 2 osób z rodziny 360 zł od osoby
Zniżka dla 3 i kolejnych członków rodziny 350 zł od osoby

ZAJĘCIA   JELCZ- LASKOWICE

Jeden cykl zajęć ( 12 spotkań)                                        360 zł od osoby

Zniżka dla 2 osób z rodziny                                             350 zł od osoby

Zniżka dla 3 i kolejnych członków rodziny                   340 zł od osobySprawdź terminy i dostępność zajęć. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy.

Jelcz Laskowice

Zajęcia Cena
Jeden cykl zajęć (12 spotkań) 360 zł od osoby
Zniżka dla 2 osób z rodziny 350zł od osoby
 Zniżka dla 3 osób z rodziny  340 zł od osoby

Sprawdź terminy i dostępność zajęć. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy.