Niemowlaki

Szanowni Rodzice !!!

W waszym życiu rozpoczęło się najbardziej fascynujące zjawisko jakim jest rozwój Waszego dziecka. Od momentu jego urodzenia będziecie obserwować proces jego rozwoju fizycznego, a także proces uczenia się. Niemowlę z tygodnia na tydzień będzie nabywać coraz to nowych umiejętności, zdobywać nowe doświadczenia. Dla Waszego malucha pierwsze kilkanaście miesięcy życia będzie niezwykle ważne. W tym okresie będzie następować bardzo intensywny rozwój oraz najszybsze tempo uczenia się i przyswajania wiedzy o otaczającym go świecie. To czas, kiedy istnieją wszelkie przesłanki, aby dodatkowo stymulować i rozwijać jego wielki potencjał.

Macie szansę, oprócz Waszej miłości i opieki ofiarować swojemu dziecku dodatkową stymulację pozwalającą podnieść na wyższy poziom jego sprawność, zwiększyć jego inteligencję ruchową. Możecie go wspierać w rozszerzaniu i doskonaleniu kolejnych funkcji rozwoju jego mózgu, powodując także wzrost jego inteligencji ogólnej.

Woda jest środowiskiem dostarczającym dodatkowych bodźców, poszerzającym możliwości zdobywania wiedzy o otaczającym świecie, pozwalającym na opanowanie dodatkowych umiejętności. Im szybciej i w szerszym zakresie nastąpi pobudzanie, tym wcześniej u dziecka zadziałają kolejne funkcje poziomu rozwoju mózgu.

Dzieci, uczestniczące w zajęciach w wodzie rozwijają się wspaniale i znacznie szybciej niż ich rówieśnicy.

Zabawa w środowisku wodnym jest dla malucha przyjemna, a dla rodziców uczestniczenie w tych zabawach to ekscytujące doświadczenie. Spędzają oni wspólny czas dużo przyjemniej, a zabawy w wodzie wpływają wspaniale na budowanie więzi emocjonalnej między nimi a dzieckiem.