Program

Ramowy program nauki pływnia sportowego

Obejmuje styl dowolny, grzbietowy, klasyczny i motylkowy

  1. Nauka pracy nóg i ramion
  2. Koordynacja pracy rąk z oddechem
  3. Koordynacja pracy rąk i nóg
  4. Doskonalenie techniki pływania
  5. Nauka i doskonalenie nawrotu do stylu
  6. Nauka i doskonalenie skoku startowego do stylu
  7. Kształtowanie wydolności i wytrzymałości pływackiej organizmu