Regulamin

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAJĘĆ
SZKOŁY PŁYWANIA „FARIASZKA”

 1. Rodzic towarzyszy podczas zajęć dziecku i jest w zasięgu jego ręki.
 2. Majteczki kąpielowe (pampersy-kąpieluszki) są obowiązkowe dla wszystkich dzieci do lat 3.
 3. Rodziców i dzieci (chodzące) obowiązuje obuwie zmienne w pomieszczeniu pływalni.
 4. Z zajęć mogą korzystać osoby, które posiadają aktualną zgodę lekarza na uczestnictwo w zajęciach na pływalni.
 5. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
 6. Na pływalni obowiązuje zakaz spożywania napojów, jedzenia, palenia papierosów, żucia gumy i załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie.
 7. Uczestników zajęć na pływalni obowiązuje czysty strój kąpielowy.
 8. Odzież wierzchnią wszyscy uczestnicy obowiązkowo pozostawiają w szatni.
 9. Osoby korzystające z pływalni obowiązuje kąpiel pod natryskiem przed rozpoczęciem zajęć.
 10. Na pływalni obowiązuje podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia w sprawach dotyczących porządku, bezpieczeństwa na terenie pływalni oraz przestrzegania regulaminu pływalni.
 11. Na terenie pływalni nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu i innych używek.
 12. Prowadzący zajęcia ani właściciel obiektu nie odpowiada za rzeczy zaginione.
 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu basenu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni poniosą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.