Nauka pływania dla niemowląt, dzieci młodzieży i dorosłych. Szkoła pływania, baseny Wrocław i Jelcz Laskowice

nauka pływania wrocław, szkoła pływania Wrocław, nauka pływania Jelcz-Laskowice, basen dla dzieci, pływanie niemowląt, zajęcia ruchowe w wodzie. Nauka i doskonalenia pływania dla dzieci przedszkolnych. Nauka i doskonalenia pływania dla dzieci szkolnych. Nauka i doskonalenia pływania dla młodzieży. Nauka i doskonalenia pływania dla dorosłych. Jelcz-Laskowice, Wrocław, zajęcia w wodzie, zajęcia w wodzie dla 40+, 50+, 50plus, 40plus. Woda jest środowiskiem dostarczającym dodatkowych bodźców, poszerzającym możliwości zdobywania wiedzy o otaczającym świecie, pozwalającym na opanowanie dodatkowych umiejętności. Im szybciej i w szerszym zakresie nastąpi pobudzanie, tym wcześniej u dziecka zadziałają kolejne funkcje poziomu rozwoju mózgu. Dzieci, uczestniczące w zajęciach w wodzie rozwijają się wspaniale i znacznie szybciej niż ich rówieśnicy. Zabawa w środowisku wodnym jest dla malucha przyjemna, a dla rodziców uczestniczenie w tych zabawach to ekscytujące doświadczenie. Spędzają oni wspólny czas dużo przyjemniej, a zabawy w wodzie wpływają wspaniale na budowanie więzi emocjonalnej między nimi a dzieckiem. zapoznanie i oswojenie ze środowiskiem wodnym, popularyzacja pływania i wdrożenie do bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, stymulacja i wyrównanie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego, nauczenie dwóch podstawowych technik pływania (kraula na grzbiecie i piersiach), wyrabianie nawyków higienicznych i prozdrowotnych, stworzenie optymalnych warunków do opanowania sportowych technik pływania, kształtowanie u uczniów postaw społecznie pożądanych, rozwijanie predyspozycji indywidualnych, podnoszenie sprawności kondycyjno - koordynacyjnej, przygotowanie do egzaminu na kartę pływacką, różne formy wejścia do wody i wyjścia z niej, wykonanie ćwiczeń oddechowych i wypornościowych, opanowanie leżenia na piersiach i grzbiecie, pływanie elementarne, opanowanie i doskonalenie poprawnej techniki pływania kraulem na grzbiecie i kraulem na piersiach, prawidłowe wykonanie skoków do wody, bhp na pływalni, podstawowy zasób gier i zbaw w wodzie, sposoby oswajania ze środowiskiem wodnym, zagrożenia nierozważnego korzystania z wody